הצטרפו לפרופ' ירון זליכה ולחברי מלפגתו. הצטרפו למסע להצלת הכלכלה והחברה הישראלית. יחד נפרק את המונופולים וקבוצות הלחץ, יחד נציל את העסקים הקטנים ואת מעמד הביניים, יחד נוביל את כלכלת ישראל לתקופה של שגשוג וצמיחה.