בקצרה

המשכנתא חונקת אתכם?
הסופר יקר בטירוף?
הבנקים לוחצים אותך?
הפנסיה מדאיגה אותך?
החרדה אוכלת אותך?
הילד לא מוצא עבודה?
הילדים צפופים בכיתה?

רק המפלגה הכלכלית החדשה בראשות פרופ' ירון זליכה תוריד את יוקר המחייה.

המפלגה הכלכלית החדשה קמה כדי לפרק את השיטה. השיטה שבה פוליטיקאים, מונופולים ועסקנים חרדים עושים יד אחת כדי לבזוז את תקציב המדינה על חשבון מעמד הביניים והעסקים הקטנים שלא קרובים לצלחת.

רק לפרופ' ירון זליכה יש את הידע, היכולת והאומץ לנתק את העסקנים החרדים והמונופולים החזירים מתקציב המדינה. רק פרופ' ירון זליכה יפרק את השיטה ויוריד את יוקר המחייה!